2017-2018: kastje voor Max. Kleinoodkastjes, geëxposeerd in Galerie van Slagmaat, Woerden, juni 2018.