2017-2018: kastje voor Daan. Kleinoodkastjes, geëxposeerd in Galerie van Slagmaat, Woerden, juni 2018.